På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

3.6 Vanhojen indeksien ketjuttaminen

Indeksien perusajankohta, arvopainot sekä hyödykevalikoima uudistetaan määräajoin, yleensä vuoden tai viiden vuoden välein. Uudistusten jälkeen indeksi lasketaan vain uuden indeksin arvopainoilla ja hyödykekorilla. Vanhemmilla perusajankohdilla julkaistuja indeksipistelukuja jatketaan vakiokertoimilla eli ne ketjutetaan uuteen indeksiin.

Vanhoja indeksipistelukuja tarvitaan erilaisissa indeksisopimuksissa, jotka on sidottu perusvuodeltaan uutta indeksiä vanhempiin indekseihin. Näin syntyviä pitkiä indeksisarjoja on myös helpompi käyttää laadittaessa aikasarjoja eli tarkastelemalla pidempää hintakehitystä.

Ketjuttamistavoista ei ole olemassa kansainvälisiä ohjeita. Myöskään matemaattisesti yhtä ja ainoaa oikeaa ketjutustapaa ei ole olemassa. Seuraavissa aiheissa (3.7 Indeksi uusitaan vuosittain ja 3.8 Indeksi uusitaan kuin vuoden välein, yleensä kerran viidessä vuodessa) on esitetty muutamia käytössä olevia tapoja.

Harjoitukset

Jaa