På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

5.5 Oma erityisindeksi

Tilastokeskuksen indeksien luokitukset ja painot eivät välttämättä tuo yrityksille, yhteisöille tai julkisen hallinnon yksiköille riittävän tarkkaa informaatiota niiden omien menojen hintakehityksestä. Tällöin voidaan julkisten menojen hintaindeksin tavoin rakentaa jokaiselle oma erityisindeksi olemassa olevien indeksien avulla. Yritys valitsee perusindeksien hyödykkeiden tai hyödykeryhmien joukosta ne tavarat tai palvelut, joita se käyttää toiminnassaan. Näille valituille hyödykkeille voidaan antaa yrityksen oman kustannus- tai hankintarakenteen mukaiset arvopainot. Yritys saa käyttöönsä näin indeksin, jossa on mukana vain ne hyödykkeet ja palvelut, joita se itse haluaa käyttää ja saa ne haluamillaan painoilla.

Esimerkki omasta erityisindeksistä

Metallialan yritys A haluaa oman kustannusindeksin omilla kustannuspainoilla. Sen kustannusrakenne ja indeksi on seuraavanlainen:

Taulukko. Oman erityisindeksin laadinta -esimerkki

Kustannuslaji Paino % Indeksi Pisteluku
2010=100

10/2012
Palkat 40 ATI  TOL 25 tuntipalk. 104,9
Välilliset palkat 10 KUORMURI, välilliset 108,1
Hankinnat-1 10 KMPHI- TOL 242 102,7
Hankinnat-2 30 KMPHI- TOL 259 107,4
Poistot 5 RKI, yhteensä 106,3
Muut kulut 5 KHI, yhteensä 107,0
Oma erityisindeksi 100   105,9

Esimerkissä on laadittu erityisindeksi, jossa yrityksen palkkakehitystä mitataan ansiotasoindeksin alasarjalla metallituotteiden valmistus (ATI 25), välillisten palkkojen kehitystä KUORMURI:n välillisillä palkoilla, materiaalihankintoja KMPHI:n alaindekseillä 242 ja 259, poistoja rakennuskustannusindeksillä (RKI) ja muita kuluja kuluttajahintaindeksillä (KHI). Lokakuussa 2012 yrityksen erityisindeksin 2010=100 pisteluku oli 105,9 eli yrityksen tuotantokustannukset olivat nousseet vuodesta 2010 5,9 prosenttia.


Jaa