På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

6 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 (KHI)

Tällä oppitunnilla tutustumme kuluttajahintaindeksin 2010=100 käytännön laadintaan ja laskentaan. Aluksi kerrotaan, mitä kuluttajahintaindeksi kuvaa, jonka jälkeen tutustutaan indeksin laskennan historiaan 1920-luvun alusta tämän päivän indeksiin.

Tutustuminen indeksiin aloitetaan tutustumalla indeksin arvopainoihin ja hyödykeluokitukseen. Seuraavaksi käydään läpi miten indeksilaskennan hyödyke- ja liikeotos on tehty sekä kuinka monta hyödykettä, keruuliikettä ja hintatietoa indeksilaskennassa on mukana.

Tämän jälkeen tutustutaan siihen, kuinka kuukausittainen hintakeruu on järjestetty. Hintakeruun jälkeen käydään läpi hinta-aineiston käsittely Tilastokeskuksessa ja varsinainen indeksilaskenta.

Oppitunnin lopuksi tutustutaan kuluttajahintaindeksin julkaisuun, muuhun tietopalveluun sekä kuluttajahintaindeksin käyttöön muun muassa eläke- ja työehtosopimuksissa.


Jaa