På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

6.1 Kuluttajahintaindeksin kattavuus, mitä indeksi kuvaa

Kuluttajahintaindeksi, lyhenteenä KHI, kuvaa yksityisten kuluttajien eli kotitalouksien, laitosväestön (vanhainkodit, vankilat ja niin edelleen) sekä turistien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä perusajankohtaan verrattuna.

Hyödykekori ja sen arvopainot pidetään samana koko indeksin laskenta-ajan. Indeksi kattaa maantieteellisesti koko Suomen ja kaikki väestöryhmät. Suomalaisten kotitalouksien ulkomailla tapahtuvat ostot eivät sisälly indeksiin. Suomessa tehtävät nettiostokset, myös muista maista tapahtuvat ostokset, kuuluvat indeksin kulutuksen piiriin. Laitosväestön osalta indeksin kulutukseen lasketaan laitoshoidon kustannuksista itse maksettu osuus sekä hoidon aikana ostettujen tavaroiden ja palveluiden arvo.

Vuoden 2013 alussa laskettavan kuluttajahintaindeksin perusajankohta on vuosi 2010. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 laskenta aloitettiin tammikuussa 2011. Vuoden 2013 alusta alkaen siirryttiin vuosittain vaihtuviin arvopainoihin ja hyödykekoriin.


Jaa