Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Tilastokeskus
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Koulutus ja oppiminen > Tilastokoulu

Tilastokoulu

Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

4.5 Hajonnan kuvaaminen

Keskiluvut kuvaavat jakaumaa osuvasti tai vähemmän osuvasti sen mukaan, minkälainen jakauma on. Joskus keskiarvo on satunnainen piste, joka löytyy laajalle levinneiden havaintojen keskeltä oikeastaan vain matemaattisin keinoin eikä se kerro kovinkaan paljon jakaumasta. Joskus taas keskiarvo on selkeä tiivistys toisiaan lähellä olevista havainnoista ja kertoo olennaisen koko jakaumasta.

Jotta keskiarvon merkityksen voisi ymmärtää, on tunnettava jakauman hajonta. Hajonnan laskeminen on mahdollista, jos mittaus on tapahtunut tasaväli- tai suhdelukuasteikolla. Tutustu mitta-asteikoihin aiheessa 4.1 Mitta-asteikot.

Hajontalukuja on monia, mutta tässä mainitaan vain kaksi hieman eri asiaa kuvaavaa lukua.

Vaihteluväli kertoo miten laajalle alueelle havainnot ovat asettuneet jollakin ulottuvuudella. Mitä laajempi vaihteluväli, sitä vähemmän keskiarvo ennustaa yksittäisen havainnon suuruutta.

Keskihajonta kertoo, miten keskittyneitä havainnot ovat. Se kertoo, miten kaukana havainnot keskimäärin ovat keskiarvosta. Mitä suurempi keskimääräinen etäisyys on, sitä vähemmän keskittynyt jakauma on. Keskihajonta voi olla pieni, vaikka jakauman vaihteluväli olisi suuri.

Esimerkit Harjoitukset

Navigointi

Tilastokoulu

Muualla palvelussa

Pelaa tilastovisaa

På svenska In English Tulostusversio