På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus eräissä Euroopan maissa 2000–2006

Indeksit ovat yleisimmin käytössä ajallisissa vertailuissa, mutta niitä voidaan tietenkin käyttää hyväksi missä vertailussa tahansa. Voidaan esimerkiksi päättää, että Suomea kuvaava arvo on 100 ja muiden maiden arvot ilmaistaan indeksilukuina suhteessa tähän lukuun.

Taulukko 1. Alkoholijuomien kulutus henkeä kohti vuonna 2006, 100 % alkoholina eräissä Euroopan maissa. Suomi = 100 (indeksi).

Maa Alkoholin kulutus (litraa) Indeksi
Irlanti 13,4 133
Ranska 13,2 131
Iso-Britannia 11,4 113
Suomi 10,1 100
Ruotsi 6,9  68

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Päihdetilastollinen vuosikirja 2011, taulukko 25 [verkkojulkaisu]. ISSN 1796-0479. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [viitattu 9.4.2013]. Saantitapa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0f25bf0a-ad0c-4294-9e44-5ac2cf5fe544

Alkoholin kulutuksen kehitystä ajankohdasta toiseen voidaan verrata myös indeksin avulla. Seuraavassa esimerkissä nähdään, miten alkoholin kulutus henkeä kohti on kehittynyt vuosien 2000 ja 2006 välillä. Kaikissa maissa alkoholin kulutus on kasvanut, Suomessa ja Ruotsissa eniten.

Taulukko 2. Alkoholijuomien kulutus henkeä kohti vuosina 2000 ja 2006, 100 % alkoholina eräissä Euroopan maissa. Vuosi 1990 = 100 (indeksi).

Maa Alkoholin kulutus (litraa) Indeksi
  2000 2006 2000=100
Irlanti 10,7 13,4 125
Ranska 10,5 13,2 126
Iso-Britannia   8,4 11,4 136
Suomi  7,1 10,1 142
Ruotsi  4,9   6,9 141

Lähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): Päihdetilastollinen vuosikirja 2011, taulukko 25 [verkkojulkaisu]. ISSN 1796-0479. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [viitattu 9.4.2013]. Saantitapa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0f25bf0a-ad0c-4294-9e44-5ac2cf5fe544
Suomen virallinen tilasto (SVT): Päihdetilastollinen vuosikirja 2008, taulukko 24 [verkkojulkaisu]. ISSN 1796-7465. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [viitattu 9.4.2013]. Saantitapa: http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/2008/paihde/Paihdetilastollinen2008.pdf

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa