På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Vuokrasopimus

Otetaan esimerkiksi 30 neliön yksiön vuokrasopimus Helsingin keskustassa. Asunto on annettu vuokralle 1.10.2010. Sopimuksessa sanotaan, että vuokraa tarkistetaan vuosittain lokakuun alussa kunkin vuoden elokuun elinkustannusindeksin 1951:10=100 pisteluvun mukaisesti. Vuokran lisäksi asukas maksaa taloyhtiön perimän vesimaksun. Perusvuokra eli lokakuun 2010 vuokra on 650 euroa ja indeksin peruspisteluku elokuulta 2010 on 1749.

Lasketaan vuokra 1.10.2011 ja 1.10.2012, kun elokuun 2011 indeksipisteluku on 1815 ja elokuun 2012 pisteluku 1865.

Vuokra 1.10.2011

 = 675 euroa + vesimaksut

Vuokra 1.10.2012

 = 693 euroa + vesimaksut

Uutta vuokraa laskettaessa kertoimen osoittajaksi eli jaettavaksi laitetaan uusin pisteluku ja nimittäjäksi/jakajaksi aina peruspisteluku. Tällä kertoimella kerrotaan aina perusvuokra. Vuokrasopimuksissa voidaan käyttää mitä indeksiä tai mitä tarkistustapaa tahansa. Voidaan sopia esimerkiksi, että vuokra kehittyy elinkustannusindeksin mukaisesti, mutta vähintään 3 prosenttia, ja niin edelleen.

Ks. vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Aiheessa 6.8 Kuluttajaindeksin käyttö on lisää esimerkkejä indeksiehtosopimuksista.

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa