På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Työeläkkeiden indeksitarkistus

Työeläkkeiden vuotuinen indeksitarkistus tapahtuu esimerkiksi vuoden 2013 alussa pääosin (myös työeläkemaksun mahdollinen muutos vaikuttaa työeläkkeiden indeksitarkistukseen) ansiotasoindeksin (ATI) ja kuluttajahintaindeksin (KHI) vuosimuutoksen mukaisesti seuraavasti:

Muutos mitataan kunkin vuoden kolmannesta neljänneksestä seuraavan vuoden kolmanteen neljännekseen. Kuluttajahintaindeksillä on laskennassa 80 prosentin ja ansiotasoindeksillä 20 prosentin paino. Ansiotasoindeksin muutosta korjataan vielä työntekijäin eläkemaksuprosentin muutoksella. Ansiotasoindeksin nousu oli vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen 3,4 prosenttia ja kuluttajahintaindeksin nousu 2,8 prosenttia.

Työeläkkeiden nousuksi 1.1.2013 saadaan:

  • Vuoden 2012 työeläkeindeksin tarkka pisteluku oli 2407,08
  • Ansiotasoindeksin (2010=100) pisteluku III-neljännes 2011 oli 103,1 ja III-neljännes 2012 se oli 106,5
  • Työntekijäin eläkemaksuprosentin muutoksen korjauskerroin palkkaindeksiin oli 0,9952 prosenttia


     
  • Kuluttajahintaindeksin (2010=100) pisteluku III-neljännes 2011 oli 103,6 ja III-neljännes 2012 se oli 106,5.


Aikaisemmin työeläkeindeksin laskennassa sekä kuluttajahintaindeksillä että ansiotasoindeksillä oli 50 prosentin paino. Työeläkeindeksin uutta painosuhdetta 80/20 kutsutaan arkikielessä taitetuksi indeksiksi.

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa