På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Kurssiesittely

Väestön määrä ja ikärakenne muodostavat pohjan, jolle yhteiskunnan toiminta suurelta osalta perustuu. Väestötieteen perusteet -kurssin tavoitteena on antaa perustiedot, joiden avulla pystyy hahmottamaan väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Tällä verkkokurssilla tarkastellaan, miten väestötiede vuosisatojen aikana on muuttunut omaksi itsenäiseksi tieteenalakseen ja miten erilaisilla tunnusluvuilla kuvataan väestössä tapahtuvia muutoksia – syntyvyyttä, kuolevuutta, muuttoliikettä sekä siviilisäädyn muutoksia. Kurssin aikana tutustutaan väestötieteen historiaan ja siihen, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet väestötieteen syntymiseen.

Kurssilla tutustutaan väestötieteen keskeisiin käsitteisiin ja opitaan ymmärtämään niiden sisältö sekä tarkastellaan väestönmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.Niitä kuvataan esimerkein ja harjoitustehtävin sekä annetaan vinkkejä lisätietojen hankkimiseksi. Yksi kurssin tavoite on antaa keskeiset perustiedot, jotta opiskelijat ymmärtävät väestönkehityksen ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välisen suhteen.

Väestötieteen kurssi on jokamiehen väestötieteen koulu, jossa käydään tiiviissä muodossa läpi ne asiat, jotka kuuluvat väestötieteen perusopetukseen. Kurssista on pyritty rakentamaan kokonaisuus, jota voivat opiskella yhtälailla lukioissa opiskelevat kuin muutkin väestötieteestä kiinnostuneet. Kurssin opiskeltuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään artikkeleita ja tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri väestönmuutostekijöitä. Lisäksi opiskelija saa kurssin aikana perusvalmiudet soveltaa väestötieteen menetelmiä esimerkiksi omassa työssään.


Testaa tietosi!