På svenska

In English

Hyvä koululainen tai opiskelija

Näiltä sivuilta löydät opiskelusi tueksi tiedonlähdevinkkejä ja oppimateriaaleja (alhaalta eri välilehtien takaa).

Varsinkin yläkoulussa ja lukiossa opiskelevien kannattaa tutustua Tilastokilpailut-sivuun.


 

Tilastokilpailuja

Euroopan tilasto-olympialaiset

Euroopan tilasto-olympialaiset järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä 2018. Kilpailu on hauska ja helppo tapa tutustua tilastoihin. Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa eurooppalainen finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin Tilastokeskuksella, kansainväliset voittajat matkaavat Puolaan. Tehtävät sisältävät monivalintaa ja pienen tutkimuksen tekoa. Osallistua voi yksin tai 2–3 hengen ryhmissä. Ilmoittautua voi 31.1.2018 saakka. 

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Vuoden 2016–2017 kilpailu käynnistyi 18.1.2016 ja parhaimmat työt olivat esillä Maailman 61. tilastollisessa kongressissa Marokossa heinäkuussa 2017. Kilpailussa Suomi sijoittui toiseksi yläkouluikäisten sarjassa.

Suomi on menestynyt kilpailussa aiemminkin hyvin, voittanut mm. lukiosarjan vuosina 2011 ja 2013, tutustu.

Lisätietoja kilpailusta löytyy Opettajalle-osuuden Tilastokilpailut-välilehdeltä

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjestää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta. Kilpailuaika on 6.12.2016–1.10.2017. Katso lisätietoa kilpailusta. 
Kilpailu on ratkennut, voitto meni Jyväskylään.

Oppimateriaaleja meiltä ja muualta

Tälle sivulle on koottu linkkejä mm. tilastoalan ja matematiikan maksuttomiin verkko-oppimateriaaleihin sekä vinkkejä opinnäytetyön ja tutkimusten tekoon. Katso myös tiedonhakuvinkit Tiedonlähteitä-välilehdeltä.

Tilastoalan oppimateriaaleja

Tilastokeskuksen Tilastokoulu, sisältää kurssit

  • Tilastojen ABC (perustiedot tilastoista)
  • Tilastotiedon haku
  • Indeksit
  • Kansantalouden tilinpito
  • Väestötieteen perusteet
  • Työmarkkinatilastot
  • Tutkimusaineistot etäkäytössä
  • Suomen tilastojen historia
  • Johdatus tilastotieteeseen
  • Tilastoteemakartat

Understanding Statistics on Australian tilastoviraston, Australian Bureau of Statistics, koulutussivu

ALEA on Portugalin tilastoviraston, Instituto Nacional de Estatística, englanninkielinen sivu koulutus- ja muista palveluista

Education and training on Uuden Seelannin tilastoviraston, Statistics New Zealand, sivu koulutuspalveluista

eCourse in Statistics on Maltan tilastoviraston, Hagenin yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama verkko-oppimateriaali

Statslife sisältää linkkejä Royal Statistical Societyn oppimateriaaleihin.

Matematiikan ja luonnotieteiden oppimateriaaleja

Opperi – iloa ja ymmärrystä matematiikkaan, sisältää tehtäviä ja pelejä

GeoGebra-verkosto tarjoaa materiaalia matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen avuksi

Elevspel sisältää mm. matematiikan ja maantiedon ruotsinkielisiä tehtäviä ja pelejä lähinnä alakoululaisille

Talouteen liittyviä oppimateriaaleja

Suomen Pankin Eurokampus sisältää talousaiheisia tehtäviä, pelejä ja videoita yläkoulussa, lukiossa ja ammattiopistoissa opiskeleville

Apua opinnäytetöihin ja tutkimuksen tekoon

Jos olet tekemässä pro gradu -tutkielmaa tai opinnäytetyötä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, katso miten Tilastokeskus voisi hyödyttää sinua.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto tarjoaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimateriaalia.

Taloudellisen tiedotustoimiston oppimateriaaleja

Opetin.fi sisältää mm. tehtäviä oppitunnille ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä Taloudellisen tiedotustoimiston verkko-oppimateriaaleja.

Tilastotiedonlähteitä tiedonhakuun, opiskeluun ja tutkimuksen tekoon

Tiedonhakuvinkkejä

Tilastokirjasto on kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus. Tilastokirjaston informaatikkojen kirjoittamalla Tilastotiedon haku -kurssilla tutustut tilastotiedonhaun keskeisiin kysymyksiin. Saat kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten voit löytää tilastotietoja.

Tilastotietoa ja tilastoihin viittaaminen

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu noin 160 tilastoa 26 aihealueelta.

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.

Tietoa teemoittain -sivustolta saat tietoa esim. maahanmuuttajista, väestölaskennasta ja ympäristötilinpidosta.

Findikaattori on Tilastokeskuksen ja tilastotiedon tuottajien yhdessä kehittämä palvelu, johon on koottu ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä, esim. taloudesta, työmarkkinoista, väestöstä.

StatFin-tilastotietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tilasto- eli tutkimusaineistot kattavat yhteiskunnan eri osa-alueet. Saatavana on valmiita ja asiakkaan tarpeen mukaan muokattavia tutkimusaineistoja.

Tilastoihin viittaamisesta ja mm. taulukkomerkinnöistä voit katsoa vinkkejä Suomen virallisen tilaston julkaisuohjeesta

Tilastokuvioita ja -visualisointeja

Väestölaskentaan liittyviä tilastoja, artikkeleja ja kartta-animaatioita

Tietoa alueittain -palvelusta löydät muun muassa uudistuneen Kuntien avainluvut -palvelun, josta voit valita haluamiesi alueiden valmiit kuviot ja tallentaa ne omaan käyttöösi.

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää monipuolisen tilastoaineiston ja kartta-aineistoja.

Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen visualisointikäyttöliittymän, johon voit ladata omia aineistojasi esim. StatFin-tietokannasta.

Tilastoteemakartat-kurssilta opit, miten tilastotietoja esitetään kartassa.

Eurostatin, Euroopan unionin tilastotoimiston, visualisointisovellukset

Historiatietoa

Tee aikamatka tilastoinnin ja samalla suomalaisen yhteiskunnan historiaan Suomen tilastojen historia -kurssilla.

Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana.

Suomen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyllä sivulla Suomi 1917–2007 tilastoesimerkit auttavat kansalaisia tutustumaan juuriinsa ja historiaansa.

Satavuotias Suomi tilastojen valossa -sivustolle on kerätty tilastotietoa Suomesta ja suomalaisista.

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865.

Julkaisuja

Suomen tilastollinen vuosikirja on tietokirja, joka sisältää keskeiset tilastotiedot eri aihealueilta. Vuosikirjat vuodesta 1879 alkaen löytyvät Doria-palvelusta.

Suomi lukuina 2017 on kompakti tietopaketti väestöstä, elinoloista, teollisuudesta, taloudesta, koulutuksesta, kulttuurista ja vaaleista.

Tieto ja trendit – talous ja hyvinvointikatsaus -asiantuntijajulkaisu tarkastelee talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehitystä tilasto- ja tutkimustiedon valossa. Lehden blogi seuraa yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa.

Kansainvälisiä tiedonlähteitä

Kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja tiedonhakua niistä esitellään kattavasti Kansainvälisen tilastotiedon opaassa

Tilastotiedon haku -kurssin viides oppitunti opastaa keskeisiin kansainvälisen tilastotiedon lähteisiin.

Jaa