På svenska

In English

Tilastot ja palvelut oppiaineittain

Oheiseen taulukkoon on koottu linkkejä tilastoihin ja muihin tilastomateriaaleihin, joita voit hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa.

Taulukko. Tilastot oppiaineittain sekä kaikille sopivat tilastomateriaalit

Oppiaine Linkki tilastopalveluun tai -materiaaliin
Biologia Ympäristö ja luonnonvarat
Maa-, metsä- ja kalatalous
Englanti Finland in Figures  (key statistical data about Finland)
Fysiikka Energia
Historia ja
yhteiskuntaoppi 
Ennen oli kaikki -historiapeli
Suomi 1917–2007 
Vuosisadan vertailut (yhteiskunnassa ja arjessa tapahtuneita muutoksia) 
Vuosisadan lähteet (tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta)
Historialliset tilastot (Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa)
Tilastolaitoksen historiaa
Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio
Findikaattori (yhteiskunnan kehityksen kuva)
Tilastokoulu (Tilastojen ABCKansantalouden tilinpitoIndeksitVäestötieteen perusteetSuomen tilastojen historia)
Suomi lukuina (tilastotietoa Suomesta eri aihealueilta)
Tilastoarkiston palvelut
Kuluttajahintaindeksi
Vaalit
Väestölaskenta
Väestö
Videoita taloustiedon tunnille Suomen Pankin sivuilla
Rahanarvonmuunnin (laskurilla markat euroiksi)
Maantieto
 
Tietoa alueittain (esim. paikkatietoa, kartta-animaatioita, kuntien avainlukuja)
Paavo – Postinumeroalueittainen tieto
Alueluokitukset (esim. kunnat, valtiot ja maat)
Matematiikka ja tilastotiede Tilastokoulu (Tilastojen ABC, Indeksit, Johdatus tilastotieteeseen)
Rahanarvonmuunnin (laskurilla markat euroiksi)
Oppilaanohjaus Koulutus
Työmarkkinat
Ruotsi Finland i siffror (centrala statistikuppgifter)
Terveystieto Terveys
Tietotekniikka StatFin-tilastotietokanta (Suomea koskeva keskeinen tilastotieto mm. excel-muodossa)
   
Kaikille sopivat


 
Tilastotohtori  (vinkkejä tilastojen ja tiedon puutostilojen sekä informaatioähkyn helpottamiseksi)
Findikaattori  (ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä)
Tilastokoulu  (hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista; sisältää eri kursseja, joissa paljon esimerkkejä ja harjoitustehtäviä)
Tilastokirjasto (kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus, soita tai tule käymään)
StatFin-tilastotietokanta (Suomea koskevaa keskeinen tilastotieto suomen, ruotsin ja englannin kielellä)
Tieto ja trendit – Talous- ja hyvinvointikatsaus (lehti ja blogi, seuraavat ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa sekä havainnoivat tiedon käyttäjän kannalta kiinnostavia muutoksia tilastojen maailmassa)
Tiedonhaun oppaat ohjaavat tilastotiedon etsijän olennaisten lähteiden äärelle.
Suomi maailman kärjessä -listalta löydät vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä. 


Jaa