På svenska

In English

Yläkoulun (luokat 7–9) ja lukion harjoitustehtävät, osa sopii myös ammatillisen toisen asteen kouluille

Tehtävän nimi
Uppgiftens namn
Name of the exercise
Luokka-aste
Årskurs
Grades
Oppiaine
Läroämnen
Subjects
Korttipeli (pdf, 459 kt, 2 s.)
Kortspel (pdf, 460 kt, 2 s.)
Card game (pdf, 457 kt, 2 p.)
yläkoulu
högstadiet
grades 7-9
matematiikka
matematik
mathematics
Korttipeli (pdf, 172 kt, 3 s.)
Kortspel (pdf, 176 kt, 3 s.)
Card game (pdf, 277 kt, 3 s.)
lukio
gymnasiet
upper secondary school
matematiikka
matematik
mathematics
Minitutkimus (pdf, 326 kt, 2 s.) yläkoulu matematiikka
Vastasyntyneet Suomessa (pdf, 228 kt, 1 s.) yläkoulu matematiikka,
terveystieto, yhteiskuntaoppi
Minitutkimus (pdf, 282 kt, 2 s.) lukio matematiikka
Suomen ulkomaankaupan kehitys
opettajan ohje (pdf, 146 kt, 2 s.)
Suomen ulkomaankaupan kehitys
oppilaan paperi, (pdf, 368 kt, 2 s.)
yläkoulu, lukio yhteiskuntaoppi
Opi käyttämään ulkomaankauppatilastoja
opettajan ohje (pdf, 464 kt, 1s.)
Opi käyttämään ulkomaankauppatilastoja
oppilaan paperi (pdf, 462 kt, 1s.)
yläkoulu, lukio matematiikka,
yhteiskuntaoppi
Syntymävuoteni X (pdf, 324 kt, 1 s.)
Mitt födelseår X (pdf, 195 kt, 1 s.)
yläkoulu, lukio

högstadiet, gymnasiet
matematiikka, historia,
yhteiskuntaoppi, maantieto
matematik, historia,
samhällskunskap, geografi
Korot ja valuuttakurssit
opettajan ohje (pdf, 191 kt, 2 s.)
Korot ja valuuttakurssit
oppilaan paperi (pdf, 790 kt, 2 s.)
lukio matematiikka
Synnytykset ja synnyttäjät Pohjoismaissa
(pdf, 184 kt, 1 s.)
lukio matematiikka, terveystieto,
yhteiskuntaoppi
Tilastojen lasku- ja tulkintatehtäviä,
tehtävien vastaukset
luokat 8–9 matematiikka,
yhteiskuntaoppi
Tilastojen lasku- ja tulkintatehtäviä,
tehtävien vastaukset
lukio 1. vuosikurssi matematiikka,
yhteiskuntaoppi
Tilastojen lasku- ja tulkintatehtäviä,
tehtävien vastaukset
lukio, vuosikurssit 2–3 matematiikka,
yhteiskuntaoppi
Tilastokoulun Indeksit-kurssin
harjoitustehtävät
yläkoulu, lukio matematiikka

 


Jaa