Tilastotiedon haku

Kurssiesittely

Huom! Tästä kurssista on 12/2020 julkaistu uusi, päivitetty versio tilasto-oppaana. Katso Tehokas tilastotiedonhaku -opas.

Tilastotietoa tarvitaan monessa yhteydessä. Yhteiskunnallinen päätöksenteko nojautuu pitkälti erilaisiin tilastollisiin selvityksiin, talouspäätöksiä ohjaavat tilastolliset tunnusluvut ja mittarit, ja jopa yksittäiset ihmiset turvautuvat usein tilastoihin arkielämän tilanteissa.

Tällä kurssilla tutustut tilastotiedonhaun keskeisiin kysymyksiin. Saat kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten voit löytää tilastotietoja internetistä. Painetuista tilastoaineistoista esitellään tärkeimmät.
 

Ensimmäisellä oppitunnilla tutustut tilaston ominaisuuksiin sekä tilaston tulkinnan kannalta tarpeellisiin metatietoihin. Toisella oppitunnilla pohditaan, miten tilastotiedonhaku kannattaa aloittaa. Saat myös tietoa tilastokäsitteistä ja erilaisista näkökulmista. Kurssin kolmannella oppitunnilla perehdytään tilastotiedonhaussa tärkeisiin luokituksiin. Neljännellä oppitunnilla saat hyvän kuvan kotimaisen tilastotiedon lähteistä, kuten esimerkiksi Suomen virallisesta tilastosta, Tilastokeskuksen tilastoista ja myös siitä, mitä muita kotimaisia tilastoja on saatavana. Viides oppitunti keskittyy kansainvälisen tilastotiedon lähteisiin.

 

Kurssin oppitunteihin liittyy tarkentavia esimerkkejä sekä harjoituksia, joiden avulla voit syventää osaamistasi. Voit aloittaa opiskelun testaamalla, mitä jo tiedät tilastotiedonhausta.


Testaa tietosi!