Tilastojen ABC

Kurssiesittely

Tästä kurssista on julkaistu 3/2021 uusi, päivitetty versio tilasto-oppaana. Tutustu Tilastojen lukutaito -oppaaseen.

 

Tämän kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet tilastojen ymmärtämiseen. Kurssilla tutustutaan tilastollisen tutkimuksen perusteisiin sekä keskeisimpiin tilastoissa käytettyihin käsitteisiin. Oppimateriaalissa on tiiviisti kuvattu se, millaista tietoa tilastojen avulla voidaan välittää ja millaisia päätelmiä tilastojen avulla voidaan eri ilmiöistä tehdä. Kurssilla tarkastellaan myös tilastojen esitystapoja sekä annetaan vinkkejä tilastotiedon etsimiseen.

Tilastojen luku- ja käyttötaito on edellytys yhteiskunnan tapahtumien seuraamisessa. Esimerkiksi tiedotusvälineet käyttävät paljon tilastotietoa erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Tilastojen lukutaito antaa verrattoman välineen seurata ja ymmärtää omaan elinympäristöösi liittyvää tilastollista tietoa. Pääset tutustumaan mielenkiintoisiin ilmiöihin, joita vain tilastojen avulla kyetään kuvaamaan!


Testaa tietosi!