Tutkimusaineistot etäkäytössä

Kurssiesittely

Tästä kurssista on julkaistu 10/2021 uusi, päivitetty versio tilasto-oppaana. Tutustu Tutkimusaineistot etäkäytössä -oppaaseen. Oppaasta on myös englanninkielinen versio Remote Access to Research Data.

 

 

Tilastokeskuksen kokoamia yksikkötason aineistoja voi saada käyttöön tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta, Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tai tutkijan käyttöön luovutettuina otosaineistoina. Tästä kurssista saat tietoa tutkimusaineistojen ja SISU-mikrosimulointimallin etäkäytöstä. Kurssia suositellaan myös kokeneemmille käyttäjille.

Kurssin aluksi esitellään käyttöluvalliset tutkimusaineistot ja SISU-mikrosimulointimalli pääpiirteissään. Kurssilla kuvataan tutkimusaineistojen käyttöön liittyviä lakeja ja tietosuojavaatimuksia sekä esitellään yleisimpiä taulukkoaineistojen tilastollisia tietosuojamenetelmiä. Esimerkkien ja harjoitusten avulla opiskellaan, kuinka tietosuoja tulee huomioida tulostiedostoissa ennen julkaisua. Lopuksi annetaan tietoa tutkimusaineistojen hakuprosessista ja sopimuskäytännöistä sekä ohjeistetaan etäkäytön hyviä käytäntöjä.

 

Kurssi on suunnattu yritys- tai henkilötason tutkimusaineistoja tai mikrosimulointimallia etäkäyttöjärjestelmän kautta käyttäville. Ennakkotiedot aiheesta eivät ole tarpeen. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa tutkimushankkeiden toteuttamisesta etäkäyttöympäristössä.
Kurssilla pääpaino on tietosuojaperiaatteiden sisäistämisessä ja soveltamisessa.


Testaa tietosi!