Oppilaan materiaalit

Näitä sivuja ei enää päivitetäJatkossa kannattaa seurata Opi tilastoista -sivustoa.

Tilastokoulun kursseja ollaan muuttamassa tilasto-oppaiksi. Löydät kaikki uudet tilasto-oppaat Oppaita ja oppimateriaaleja -sivulta. Sieltä löydät myös tietoa tilastokilpailuista ja tilastojen kuuntelu- ja katseluvinkkejä.


 

Tilastokilpailuja

Tilastokilpailut ovat hyvä keino harjoitella tilastojen käyttöä. Tutustu kilpailuihin!

Tilasto-olympialaiset

Tilastojulistekilpailu

Oppimateriaaleja meiltä ja muualta

 

Näitä sivuja ei enää päivitetä. Jatkossa kannattaa seurata Opi tilastoista -sivustoa. 

Tälle sivulle on koottu linkkejä mm. tilastoalan ja matematiikan maksuttomiin verkko-oppimateriaaleihin sekä vinkkejä opinnäytetyön ja tutkimusten tekoon. Katso myös tiedonhakuvinkit Tilastotiedonlähteitä opetukseen -välilehdeltä.

Tilastoalan oppimateriaaleja

Tilastokeskuksen Tilastokoulu sisältää seuraavat kurssit:

 • Indeksit
 • Kansantalouden tilinpito
 • Väestötieteen perusteet
 • Työmarkkinatilastot
 • Tutkimusaineistot etäkäytössä
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Tilastoteemakartat

Tilasto-oppaat tutustuttavat sinut tilastojen ja tilastotiedon maailmaan:

 • Tilastojen lukutaito
 • Kuinka teen tilastotutkimuksen?
 • Suomen tilastojen historia
 • Tehokas tilastotiedonhaku
 • Kotimaisen tilastotiedon opas
 • Kansainvälisen tilastotiedon opas
 • Historiallisen tilastotiedon opas

 Australian tilastovirastolla (Australian Bureau of Statistics)  on koulutussivu Understanding Statistics (Australia).

Uuden Seelannin tilastovirastolla (Statistics New Zealand) on sivu koulutuspalveluista Education and training (Uusi Seelanti).

Maltan tilastoviraston, Hagenin yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama verkko-oppimateriaali on eCourse in Statistics (Malta, Hagen, Tilastokeskus).

Statslife sisältää linkkejä Royal Statistical Societyn oppimateriaaleihin.

Matematiikan ja luonnotieteiden oppimateriaaleja

Opperi – iloa ja ymmärrystä matematiikkaan sisältää tehtäviä ja pelejä.

GeoGebra-verkosto tarjoaa materiaalia matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen avuksi.

Elevspel sisältää mm. matematiikan ja maantiedon ruotsinkielisiä tehtäviä ja pelejä lähinnä alakoululaisille.

Talouteen liittyviä oppimateriaaleja

Suomen Pankin Eurokampus sisältää talousaiheisia tehtäviä, pelejä ja videoita yläkoulussa, lukiossa ja ammattiopistoissa opiskeleville.

Apua opinnäytetöihin ja tutkimuksen tekoon

Jos olet tekemässä pro gradu -tutkielmaa tai opinnäytetyötä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, katso miten Tilastokeskus voisi hyödyttää sinua tutkimuksen teossa.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto tarjoaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimateriaalia.

Taloudellisen tiedotustoimiston oppimateriaaleja

Opetin.fi sisältää mm. tehtäviä oppitunnille ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä Taloudellisen tiedotustoimiston verkko-oppimateriaaleja.

Tilastotiedonlähteitä tiedonhakuun, opiskeluun ja tutkimuksen tekoon

Näitä sivuja ei enää päivitetä. Jatkossa kannattaa seurata Opi tilastoista -sivustoa. 

Tiedonhakuvinkkejä

Tilastokirjasto on kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus. Tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan (Kysy tilastoista -lomake).

Tehokas tilastotiedonhaku -oppaan avulla tutustut tilastotiedonhaun keskeisiin kysymyksiin. Saat kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten voit löytää tilastotietoja.

Tutustu myös Tilastotiedonlähteiden haku -oppaaseen.

Tilastotietoa ja tilastoihin viittaaminen

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu noin 160 tilastoa 26 aihealueelta.

Suomi lukuina -sivustolta löydät keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.

Tietoa teemoittain -sivustolta saat tietoa esim. maahanmuuttajista, väestölaskennasta ja ympäristötilinpidosta.

Findikaattori on Tilastokeskuksen ja tilastotiedon tuottajien yhdessä kehittämä palvelu, johon on koottu ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä, esim. taloudesta, työmarkkinoista, väestöstä.

StatFin-tilastotietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tilasto- eli tutkimusaineistot kattavat yhteiskunnan eri osa-alueet. Saat valmiita ja tarpeesi mukaan muokattavia tutkimusaineistoja.

Kotimaisen tilastotiedon oppaasta löydät kattavasti kotimaiset tilastotiedonlähteet aiheittain ryhmiteltyinä.

Vuosisadan lähteet -listaukseen on kerätty helposti käytettäviä tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta.

Tilastoihin viittaamisesta ja mm. taulukkomerkinnöistä voit katsoa vinkkejä Suomen virallisen tilaston julkaisuohjeesta.

Tilastokuvioita ja -visualisointeja

Katso väestölaskentaan liittyviä tilastoja, artikkeleita ja kartta-animaatioita.

Tietoa alueittain -palvelusta löydät muun muassa uudistuneen Kuntien avainluvut -palvelun, josta voit valita haluamiesi alueiden valmiit kuviot ja tallentaa ne omaan käyttöösi.

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää monipuolisen tilastoaineiston ja kartta-aineistoja.

Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen visualisointikäyttöliittymän, johon voit ladata omia aineistojasi esim. StatFin-tietokannasta.

Tilastoteemakartat-kurssilta opit, miten tilastotietoja esitetään kartassa.

Katso Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin visualisointisovelluksia.

Ajankohtaistieto ja aikasarjat

TietoTrendit – talous ja hyvinvointikatsaus seuraa yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa.

Suomi maailman kärjessä -listalta löydät vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä.

Suomen tilastollinen vuosikirja on tilastojen kokoomateos Suomesta, suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjat vuodesta 1879 alkaen löydät Doria-palvelun Tilastokeskuksen yhteisöstä.

Suomi lukuina 2020 on kompakti tietopaketti väestöstä, elinoloista, teollisuudesta, taloudesta, koulutuksesta, kulttuurista ja vaaleista.

Historiatietoa

Tee aikamatka tilastoinnin ja samalla suomalaisen yhteiskunnan historiaan Suomen tilastojen historia -oppaan avulla.

Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana.

Suomen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyllä Suomi 1917–2007 -sivulla tilastoesimerkit auttavat sinua tutustumaan suomalaisten juuriin ja historiaan.

Satavuotias Suomi tilastojen valossa -sivustolle on kerätty tilastotietoa Suomesta ja suomalaisista.

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865.

Historiallisen tilastotiedon opas auttaa etenkin digitoitujen tilastojulkaisujen ja julkaisemattomien aineistojen paikantamiseen.

Muunna tietyn vuoden markat ja eurot halutun vertailuvuoden markoiksi ja euroiksi rahanarvonmuunnin-laskurilla.

Kansainvälisiä tiedonlähteitä

Kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja tiedonhakua niistä esitellään kattavasti Kansainvälisen tilastotiedon oppaassa