Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

2 Tilastot itsenäistyneen Suomen palveluksessa

Suomen itsenäistyttyä 1917 tilastojärjestelmän pitkäjänteinen rakentaminen jatkui sisällissotaa (1918–1920) edeltäneiden linjausten mukaisena.

Itsenäisyys antoi kehittämistyölle lisää puhtia, ja uudistus- ja kehittämistoiminta vauhdittuivat. 1920- ja 1930-luvuista muodostuikin tilastoinnin laajentumisen aikakausi. Uusia tai laajennettuja tilastoja alettiin laatia eri puolilla valtionhallintoa.

1920-luvun voimakas inflaatio korosti hinta- ja palkkatilastojen merkitystä, seuraavalla vuosikymmenellä taas lama nosti työllisyys- ja tuotantotilastot huomion keskipisteeseen. Väkiluvun kasvun hidastuminen kasvatti väestötilastojen merkitystä.

Talvi- ja jatkosota leimasivat tilastoviraston työtä. Tilastojen tärkeydestä kertoi se, että varsinkin jatkosodan alkuvuosina tilastotuotanto jatkui melko laajana.

Tilastoviraston sinetit

Kuva. Tilastoviraston sinetit
Vuonna 1917 Suomi itsenäistyy ja Tilastollisen päätoimiston sinetissä oleva Venäjän kaksoiskotka saa väistyä. Uudessa sinetissä kuvastuu väestön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 1865, jolloin virasto perustettiin.

Lähde: Tilastoarkisto
 


Jaa