Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

3 Rakennemuutokset, kasvu ja kansainvälistyminen haastavat tilastotuotannon

Tilastotuotanto laajeni toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulta lähtien voimakkaasti. Kokonaisia uusia elämänalueita tuli mukaan tilastoinnin piiriin, kun otannan käyttö mahdollisti tietojen helpomman keräämisen ihmisten elinoloista. Myös luonnonvaroja kuvaavat tilastot alkoivat kehittyä ja täydentyä ympäristötilastoiksi. Tilastoinnin laajentuminen painottui kuitenkin edelleen taloustilastoihin.

1900-luvun loppupuoliskolla huomio kiinnittyi tilastoinnin kattavuuden lisäksi yhtenäisyyteen, vertailukelpoisuuteen ja laatuun. Samalla toiminnan suunnitelmallisuus korostui. Tällä oppitunnilla tarkastellaan tilastoalan organisoitumista ja yhteistyötä.

Voit tutustua yhteiskunnan muutoksiin Suomi 1917–2007 -teemasivustolla.


Jaa