Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

7 Henkilögalleria

Seuraavassa on esitelty lyhyesti Suomen kansallisen tilastoviraston johtajat vuodesta 1865 lähtien.

Johtajan nimike on muuttunut vuosien varrella samoin kuin viraston nimi. Virasto on ollut nimeltään Tilastollinen toimisto vuosina 1865–1883, Tilastollinen päätoimisto 1884–1970 ja Tilastokeskus vuodesta 1971 lähtien.

Viraston johtajan nimike on vaihdellut aikojan saatossa, ensin virallinen nimike oli päällikkö, vuosina 1929–1982 ylijohtaja ja vuodesta 1982 lähtien pääjohtaja.

Tilastoviraston tehtävä on ollut kautta aikojen arvostettu toimi, ja siihen on valittu ansioituneita yhteiskunnallisia vaikuttajia ja asiantuntijoita. Tilastovirastojen riippumattomuuden ja puolueettomuuden vahvistamiseksi ja turvaamiseksi Euroopan tilastoasetus sisältää vaatimuksia kansallisten tilastovirastojen johtajien asemasta ja päätösvallan laajuudesta. Lisäksi on säädetty, että johtajat on nimitettävä avoimin menettelyin ja valintojen on perustuttava yksinomaan ammatillisiin perusteisiin.


Jaa