Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

8 Lähteitä ja kirjallisuutta

Kirjallisuutta

 • Ahlqvist Kirsti (2010). Kulutus, tieto, hallinta: kulutuksen tilastoinnin muutokset 1900-luvun Suomessa. Tilastokeskus, Helsinki.
 • Bkt ja kestävä hyvinvointi –Yksi luku ei riitä suomalaisen yhteiskunnan tilan kuvaamiseen. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 12/2011.
 • Johanson  V. F. (1940). Suomen tilaston pääkohdat. Kirjavälitys. Helsinki
 • Keinänen Päivi (2009). Viisi vuosikymmentä työvoiman tilastointia. Tilastokeskus, Helsinki.
 • Lindberg, Valter (1943). Suomen Kansantulo Vuosina 1926–1938.
 • Luther Georg (1993). Suomen tilastotoimen historia vuoteen 1970. Tilastokeskus, Helsinki
 • Marjomaa Pertti (2000). Tilastokeskus 1970–2000. Tilastokeskus, Helsinki.
 • Merimaa, Juha (2000). Reikäkorttimaailmasta verkkoaikaan eli TI 1970–2000. Tilastokeskuksen tietotekniikkapalvelun kolmekymmentävuotishistoriikki. Tilastokeskus, Helsinki.
 • Nieminen Mauri (1999). Väestötilastoja 250 vuotta. Katsaus väestötilaston historiaan vuosina 1749–1999. SVT Väestö 1999:8. Tilastokeskus, Helsinki.
 • Rein Th. (1917). Suomalaisuuden merkkimiehiä IV. Gabriel Rein. Kansanvalistusseuran Elämänkertoja 26, Helsinki.
 • Tilastokeskuksen lehtileike- ja verkkouutisaineisto vuosilta 1975–2013.

Verkkolähteitä

Historiallisia tilastojulkaisuja digitoituina (pdf)


Testaa mitä opit

Jaa