Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

1 Mikä on indeksi?

Ensimmäisellä oppitunnilla tutustut aluksi indeksi-sanan merkitykseen sekä siihen, missä tieteissä indeksiä käytetään ja mitä se merkitsee erityisesti taloustieteissä.

Tämän jälkeen opit, miten indeksien avulla eri yksiköissä olevia lukuja voi vertailla, eli miten esimerkiksi litrat ja kilot saa vertailukelpoisiksi.

Tällä oppitunnilla käydään läpi myös taloustieteissä esiintyvien yleisempien indeksien kuten hinta-, kustannus- ja määräindeksien määritelmät. Lopuksi saat tietää, mitä indeksi-sana merkitsee muun muassa antropologiassa, matematiikassa ja fysiikassa.


Jaa