Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Hinta-, kustannus- ja määräindeksit

Taloudellisia ilmiöitä voidaan lähestyä kolmelta taholta: hinnoista, kustannuksista tai määristä. Taloustieteissä puhutaankin yleisimmin hinta-, kustannus- tai määräindekseistä.

Hintaindeksi

Hinnoista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä hyödykkeen loppuhintaa eli asiakkaan maksamaa hintaa (kuluttajahinta) tai tavaran tai palvelun tuottajan saamaa hintaa (tuottajahinta).

Esimerkiksi taksiliikenteessä asiakkaan maksama taksikyydin hinta on yksi kuluttajahintaindeksin laskennassa oleva hyödyke, taksimatka. Asiakkaan maksama hinta, josta on vähennetty arvonlisävero, on taksiyrittäjän saama tuottajahinta.

Kustannusindeksi

Jokaisen hyödykkeen ja palvelun hinta muodostuu useista kustannustekijöistä kuten palkoista, materiaaleista, vuokrista, poistoista, koroista, energiasta ja kuljetuksista.

Esimerkiksi taksiliikenteen kustannusindeksissä mitataan niiden kustannustekijöiden hintakehitystä, joita taksiyrittäjä joutuu maksamaan harjoittaessaan ammattiaan eli esimerkiksi palkkojen, polttoaineen, auton ja huollon hintakehitystä. Kustannusindeksin selkeämpi nimi voisikin olla kustannustekijöiden hintaindeksi.

Määräindeksi

Määräindeksi (tai volyymi-indeksi) mittaa tuotannon määrän kehitystä eli esimerkiksi sitä, kuinka monta kappaletta, kiloa tai litraa, enemmän tai vähemmän on tuotettu jotain tavaraa tai palvelua verrattuna perusajankohtaan.

Taksiesimerkissä tämä tarkoittaa, kuinka monta kilometriä enemmän tai vähemmän taksiyrittäjä on ajanut autollaan tietyn ajanjakson aikana verrattuna perusajankohtaan.


Jaa