Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

2 Indeksien historiaa

Vaikka sanan indeksi käyttö taloustieteissä alkoi vasta 1900-luvun alussa, voidaan eri lähteistä poimituista hintatiedoista laskea kuluttajahintaindeksi hyvin pitkältä ajalta. Tällä oppitunnilla tutustut hintaindeksien historiaan aina Kaarle Suuren ajoista 850-luvulta 1800-luvun lopulle.

Tämän jälkeen tarkastellaan, miten elinkustannusindeksi syntyi Suomessa ja kuka on nykyisen yleisemmin käytetyn indeksilaskentakaavan takana. Tässä yhteydessä tutustutaan määritelmiin inflaatio ja deflaatio.

Oppitunnin lopuksi käydään läpi lyhyesti muiden Suomessa yleisesti käytettävien indeksien historiaa ja katsotaan, miten inflaatio eteni Suomessa ja Ruotsissa ennen ensimmäistä maailmansotaa.


Jaa