Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

3.3 Kanta- ja ketjuindeksi

Indeksiratkaisua valitessa on tärkeää päättää, valitaanko kanta- vai ketjuindeksi.

Kantaindeksi

Kantaindeksissä laskenta-ajankohdan hintaa verrataan aina perusajankohdan hintaan (kuviossa ylempi tapaus). Kantaindeksissä arvopainot vaihdetaan yleensä viiden vuoden välein. Arvopainolla tarkoitetaan tietyn hyödykkeen tai hyödykeryhmän kulutukseen käytettyä euromäärää. Suuremman arvopainojen saavien hyödykkeiden hinnanmuutokset saavat indeksissä suuremman merkityksen suhteessa pienemmän arvopainon omaaviin hyödykkeisiin.

Ketjuindeksi

Ketjuindeksissä vertailu tapahtuu aina peräkkäisten laskenta-ajankohtien välillä (kuviossa alempi tapaus). Ketjuindeksissä kahden laskenta-ajankohdan muutoksella viedään eteenpäin halutun perusajankohdan indeksipistelukua. Ketjuindeksissä arvopainot vaihdetaan jokaisena laskenta-ajankohtana.

Kuvio. Kanta- ja ketjuindeksi

Kanta- ja ketjuindeksi

Katso esimerkistä, miten kanta- ja ketjuindeksejä lasketaan.

Esimerkit

Jaa