På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

3.5 Kuluttajahintaindeksin alueellinen painotus

Oman indeksin laskeminen hintahavainnoille

Kuluttajahintaindeksin laskenta aloitetaan laskemalla oma indeksi kaikille yksittäisille hintahavainnoille (=tietyn liikkeen yksittäisille tuotteille).

Esimerkiksi Oulunkylän S-marketin 500 gramman Saludo-kahvipaketin (suodatinjauhatus) hinta oli aiemmin 3,00 € ja nyt 3,30 €. Indeksi lasketaan seuraavasti:

3,30/3,00 x 100 =110,0

Kahvipaketin hinta on noussut perusajankohdasta 10 prosenttia.

Geometrisen keskiarvon laskeminen

Tämän jälkeen saman hyödykkeen ja alueen hintahavaintojen hintasuhteista lasketaan geometrinen keskiarvo (G). Seuraavassa taulukossa on esimerkkinä Uudenmaan kahvipakettien hintasuhteiden geometrinen keskiarvo. 

Taulukko 1. Uudenmaan kahvipakettien hintasuhteiden geometrinen keskiarvo

Uudenmaan kahvipaketit Kahvipaketin indeksi
Kahvipaketti 1 120
Kahvipaketti 2 115
Kahvipaketti 3 105
Kahvipaketti 4 111
Kahvipaketti 5 100
Kahvipaketti 6 110

Geometrisen keskiarvon laskeminen

eli Uudenmaan kahvipaketin indeksiksi tulee 110.

Aluekohtaiset painoarvot

Kuluttajahintaindeksissä käytetään alueellisia arvopainoja koko maan indeksiä laskettaessa.
Maa on jaettu kuuteen alueeseen (niin sanottu NUTS 2 -aluejako):

  1. Uusimaa
  2. Muu Etelä-Suomi
  3. Itä-Suomi
  4. Länsi-Suomi
  5. Pohjois-Suomi
  6. Ahvenanmaa

Alueet, joilla asuu paljon ihmisiä ja joiden kulutuksen arvo on suuri, saavat kuluttajahintaindeksissä suuremman painoarvon kuin alueet, joilla asukkaita ja kulutusta on vähemmän. Muissa Tilastokeskuksen hinta- tai kustannusindekseissä ei käytetä aluepainoja.

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri alueiden kahvipakettien indeksit ja arvopainot:

Taulukko 2. Eri alueiden kahvipakettien indeksit ja arvopainot 

Alueet  Arvopaino Indeksi
Uusimaa 125 000 110
Muu Etelä-Suomi 205 000 112
Itä-Suomi 62 000 115
Länsi-Suomi 51 000 111
Pohjois-Suomi 35 000 120
Ahvenanmaa 1 500 115
Yhteensä 479 500 112,4

Esimerkiksi Uudenmaan paino on 125 000 ja indeksi 110. Koko maan kahvin kulutuksen kokonaisarvo on 479 500.

Kahvin indeksien painotettu keskiarvo lasketaan seuraavasti: 

Kahvin indeksien painotetun keskiarvon laskeminen

Alueiden painotettu keskiarvoindeksi on 112,4. Ilman painotusta kuuden alueen indeksien aritmeettiseksi keskiarvoksi tulisi 113,8.

Kahvin indeksien  keskiarvon laskeminen ilman painotusta


Jaa