Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

3.7 Indeksien ketjuttaminen

Indeksien perusajankohta, arvopainot sekä hyödykevalikoima uudistetaan määräajoin, yleensä vuoden tai noin viiden vuoden välein. Uudistuksen jälkeen vanhempien perusajankohtien indeksisarjoja viedään uudistetun indeksin mukaisilla muutoksilla eteenpäin. Tätä kutsutaan indeksien ketjuttamiseksi. Ketjuttaminen on tarpeellista, jotta saadaan indekseistä pitkiä aikasarjoja esimerkiksi hintakehityksen tarkasteluun.

Matemaattisesti indeksien ketjutus voidaan tehdä eri tavoin. Yleinen tapa on laskea niin sanottu ketjutuskerroin. Ketjutuskertoimen laskemiseksi valitaan ensin ketjutusajankohta. Sitten jaetaan tämän ajankohdan vanhan indeksin pisteluku saman ajankohdan uuden indeksin pisteluvulla. Näin lasketulla ketjutuskertoimella kerrotaan uuden indeksin kunkin laskenta-ajankohdan pistelukua, ja tulokseksi saadaan vanhan perusajankohdan pisteluku. 

Yleensä ketjutusajankohdaksi valitaan uuden ja vanhan indeksin viimeinen yhteinen laskentakuukausi tai neljännesvuosi. Taulukossa  lasketaan perusajankohdan 1951:10=100 Elinkustannusindeksin pisteluku, kun ketjutusajankohdaksi on valittu joulukuu 2015 ja indeksiä ketjutetaan perusajankohdan 2015=100 kuluttajahintaindeksillä. 

Taulukko. Kertoimen laskenta Elinkustannusindeksille 1951:10=100

Joulukuu 2015 Tammikuu 2016
EKI 1951:10=100   1906 99,57 × 19,061906 = 1898
KHI 2015=100  99,99 99,57
Kerroin 19,061906

Lähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3524. helmikuu 2017, Liitetaulukko 3. Elinkustannusindeksi 1951:10=100. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2017/02/khi_2017_02_2017-03-14_tau_003_fi.html  ja
Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3524. helmikuu 2017, Liitetaulukko 5. Kuluttajahintaindeksi 2010=100. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2017/02/khi_2017_02_2017-03-14_tau_005_fi.html

Harjoittele perusvuodeltaan vanhemman indeksin pisteluvun laskemista.
Harjoitukset

Jaa