Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

4.2 Kuukausi-, neljännes- ja vuosimuutos

Indeksipisteluvuista voidaan laskea prosenttimuutoksia. Muutokset kertovat, kuinka paljon hinnat tai määrät ovat muuttuneet tietystä ajankohdasta toiseen.

Yleisimmin ollaan kiinnostuneita kuukausi-, neljännes- ja vuosimuutoksista. Kuukausimuutoksia laskettaessa verrataan peräkkäisten kuukausien pistelukuja, neljännesmuutoksia laskettaessa verrataan peräkkäisten neljännesten pistelukuja ja vuosimuutoksia laskettaessa verrataan tietyn ajankohdan pistelukua edellisen vuoden vastaavan ajankohdan pistelukuun.

Kuluttajahintaindeksissä viralliset muutokset lasketaan aina kahden desimaalin katkaistuista luvuista. Katkaisu tarkoittaa sitä, että desimaaliluku katkaistaan ilman pyöristystä.

Luku 104,446321 on katkaistuna 104,44.

Jos tehtäisiin pyöristys kolmannesta desimaalista toiseen desimaaliin, niin saataisiin eri tulos kuin katkaisemalla.

Luku 104,446321 on pyöristettynä 104,45.

Kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos syyskuusta lokakuuhun 2016 lasketaan näin:

(100,75 - 100,54)/100,54 x 100 =0,2

Kuluttajahintaindeksi nousi siis 0,2 prosenttia syyskuusta lokakuuhun 2016.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos joulukuussa 2016 lasketaan näin:

(101,02 - 99,99)/99,99 x 100 =1,0

Kuluttajahintaindeksi nousi siis 1,0 prosenttia joulukuusta 2015 joulukuuhun 2016.

Vuosimuutos voidaan laskea myös koko vuoden osalta. Tällöin tarvitaan pistelukujen vuosikeskiarvot (ks. 3.6 Vuosi-, neljännes- ja liukuvan keskiarvonlaskenta) halutuilta vuosilta. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvojen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 lasketaan näin:

(100,35 - 100,00)/100,00 x 100 = 0,4

Kuluttajahintaindeksi nousi 0,4 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. 

Taulukko. Kuluttajahintaindeksin 2015=100 pisteluvut vuosilta 2015–2017

  Vuosi
Kuukausi 2015 2016 2017
Tammi 99,54 99,57 100,41
Helmi 99,79 99,70 100,92
Maalis 100,12 100,08 100,91
Huhti 100,11 100,37 101,22
Touko 100,03 100,34 101,06
Kesä 100,03 100,39  
Heinä 99,81 100,32  
Elo 99,99 100,37  
Syys 100,13 100,54  
Loka 100,29 100,75  
Marras 100,11 100,77  
Joulu 99,99 101,02  
Koko vuosi 100,00 100,35  

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT). Kuluttajahintaindeksi 2015=100, PX-Web-tietokantataulukko, taulukko 1. Tilastokeskus [viitattu 6.7.2017]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__khi/statfin_khi_pxt_001.px/

Tuoreimmat tiedot -painike

Harjoittele vielä muutosprosentin laskemista.

Harjoitukset

Jaa