Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Kumulatiivinen muutos

Kumulatiivista muutosta laskettaessa tietyn kuukauden pistelukua verrataan aina edellisen vuoden joulukuun pistelukuun.

Esimerkiksi kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos marraskuussa 2016 (perusvuodella 2015 = 100):

(100,77 - 99,99)/99,99 x 100 = 0,78

Kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos marraskuussa 2016 oli 0,8 prosenttia.

Taulukko. Kuluttajahintaindeksin 2015=100 pisteluvut vuosilta 2015–2016

Vuosi
Kuukausi 2015 2016
Tammi 99,54 99,57
Helmi 99,79 99,70
Maalis 100,12 100,08
Huhti 100,11 100,37
Touko 100,03 100,34
Kesä 100,03 100,39
Heinä 99,81 100,32
Elo 99,99 100,37
Syys 100,13 100,54
Loka 100,29 100,75
Marras 100,11 100,77
Joulu 99,99 101,02
Koko vuosi 100,00 100,35

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT). Kuluttajahintaindeksi 2015=100, PX-Web-tietokantataulukko, taulukko 1. Tilastokeskus [viitattu 6.7.2017]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__khi/002_khi_tau_100.px

Tuoreimmat tiedot -painike

Joulukuussa kumulatiivinen muutos on yhtä kuin 12 kuukauden muutos (eli vuosimuutos). Kumulatiivista muutosta pitää verrata aina edellisten vuosien kumulatiivisiin muutoksiin. Tällöin voidaan havaita eri vuosien inflaatiokehitysten profiilien erot. Seuraavassa kuviossa on esitetty kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos tammi-joulukuulta vuosina 2015–2016.

Kuvio. Kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos tammi–joulukuulta vuosina 2015–2016

Kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos tammi-joulukuulta vuosina 2015-2016

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2017/02/


Jaa