På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

4.5 Työpäiväkorjaus ja kausitasoitettu indeksisarja

Kuukausi- tai neljännesvuosiaineistoista voidaan laskea myös niin sanottu työpäiväkorjattu tai kausitasoitettu indeksisarja ja trendi. Korjausten tarkoituksena on poistaa kausivaihtelut (eli vuodenaikojen vaikutukset hintoihin, palkkoihin tai tuotannon määrään) ja saada eri ajankohdat vertailukelpoiseksi.

Esimerkiksi pääsiäinen on jonakin vuonna maaliskuussa ja jonakin vuonna huhtikuussa. Maaliskuun ja huhtikuun työpäivien lukumäärä voi näin vaihdella.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä (TOL 08) turpeen nostolla on iso merkitys, ja sääolot vaikuttavat siihen: jos on sateinen kesä, turvetta ei saada, ja jos on kaunis kesä, niin tulee paljon turvetta. Lisäksi turvetta nostetaan vain kesäkautena. Kausitasoitettu sarja poistaa tätä vaikutusta.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä kausivaihtelujen ja eri kuukausien työpäivien korjaus on tärkeää indeksin vertailtavuuden kannalta. Seuraavassa kuviossa on esitetty teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuosimuutos vuosina 2000–2011 alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuna ja trendinä.

Kuvio. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuosimuutos vuosina 2000–2017 alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuna ja trendinä

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuosimuutos vuosina 2000-2017

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3788. syyskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/09/ttvi_2012_09_2012-11-09_tie_001_fi.html


Jaa