Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

4.7 Reaalisten suureiden laskeminen eli deflatointi

Jos eri vuosien hintoja, palkkoja ja bruttokansantuotetta vertaillaan käyvin hinnoin (eli kunkin vuoden rahassa), tulosten tulkinta on vaikeaa, koska rahan arvo on muuttunut. Ongelmaa voidaan helpottaa muuntamalla arvot saman vuoden rahaksi eli tekemällä ne kiinteähintaisiksi. Voidaan myös laskea, kuinka paljon esimerkiksi palkat tai myynnin määrä ovat nousseet reaalisesti eli kuinka paljon on jäänyt nousua yli hintakehityksen.

Rahanarvonkerroin-taulukon avulla tietyn vuoden rahamäärä voidaan muuntaa tämän päivän rahaksi. Muunnos voidaan tehdä monella eri indeksillä. Yleisemmin käytetään elinkustannusindeksiä (Elinkustannusindeksin 1951:10=100 kuukausittaiset pisteluvut) ja tukkuhintaindeksiä. 

Katso esimerkki kiinteähintaistamisesta.

Esimerkit

Jaa