Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

5 Tilastokeskuksen tuottamat kustannus-, hinta- ja volyymi-indeksit

Tilastokeskuksen tuottamat indeksit voidaan jakaa kustannus-, hinta- ja volyymi-indekseihin. Näistä kaikista voidaan johtaa muita indeksejä tai rakentaa oma erityisindeksi.

Kuvassa esitellään Tilastokeskuksen tuottamien indeksien kehikko. Tällä oppitunnilla käydään lyhyesti läpi kaikki nämä indeksit.

Kuva. Tilastokeskuksen kustannus-, hinta- ja volyymi-indeksien kehikko

Tilastokeskuksen kustannus,- hinta- ja volyymi-indeksien kehikko


Jaa