Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

5.4 Johdetut indeksit

Johdetuilla indekseillä tarkoitetaan hinta-, kustannus- ja volyymi-indeksejä, joilla ei ole omia itsenäisiä hintasarjoja eli hintakeruuta, vaan ne johdetaan jostain itsenäisestä indeksistä tai kootaan eri indekseistä. Näitä ovat esimerkiksi 

Esimerkkinä johdetuista hintaindekseistä ovat Elinkustannusindeksi 1951:10=100 ja Tukkuhintaindeksi 1949=100. Ne saadaan kertomalla kuluttajahintaindeksin 2015=100 ja verollisen kotimarkkinoiden perushintaindeksin 2010=100 pisteluvut vakiokertoimilla. Johdetuista kustannusindekseistä voidaan mainita myös Rakennuskustannusindeksi 1964=100 ja palkkaindekseistä Reaaliansiotasoindeksi 1964=100. Reaaliansiotasoindeksi on johdettu ansiotasoindeksistä ja kuluttajahintaindeksistä.

Johdetuista indekseistä, jotka kootaan useasta eri hinta- ja kustannus- ja palkkaindeksistä, voidaan mainita Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI). JMHI mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden menojen hintakehitystä kiintein painoin. Indeksissä käytetään kuluttajahintaindeksiä, kotimarkkinoiden perushintaindeksiä, rakennuskustannusindeksiä ja ansiotasoindeksiä sekä niiden alasarjoja. JMHI lasketaan neljännesvuosittain menolajeittain ja hallinnonaloittain. Indeksi julkaistaan noin puolitoista kuukautta tilastoneljänneksen päättymisestä. Indeksisarjat ovat saatavilla vuodesta 1975 lähtien.

Kansantalouden tilinpidon tuotannon yhteydessä lasketaan bruttokansantuotteen (BKT) implisiittistä (johdettua) hintaindeksiä. Indeksi koostuu eri hinta-, kustannus- ja palkkaindekseistä. BKT:n hintaindeksiä käytetään tilinpidon kiinteähintaisissa laskelmissa.


Jaa