Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

6 Kuluttajahintaindeksi 2015=100 (KHI)

Tällä oppitunnilla tutustut kuluttajahintaindeksin 2015=100 käytännön laadintaan ja laskentaan. Aluksi opit, mitä kuluttajahintaindeksi kuvaa, minkä jälkeen perehdyt indeksin laskennan historiaan 1920-luvun alusta tähän päivään.

Tutustuminen indeksiin aloitetaan perehtymällä indeksin arvopainoihin ja hyödykeluokitukseen. Seuraavaksi käydään läpi, miten indeksilaskennan hyödyke- ja liikeotos on tehty sekä kuinka monta hyödykettä, keruuliikettä ja hintatietoa indeksilaskennassa on mukana.

Tämän jälkeen saat tietää, kuinka kuukausittainen hintakeruu on järjestetty. Hintakeruun jälkeen käydään läpi hinta-aineiston käsittely Tilastokeskuksessa ja varsinainen indeksilaskenta.

Oppitunnin lopuksi tutustut vielä kuluttajahintaindeksin julkaisuun, muuhun tietopalveluun sekä kuluttajahintaindeksin käyttöön muun muassa eläke- ja työehtosopimuksissa.


Jaa