Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

6.1 Kuluttajahintaindeksin kattavuus

Kuluttajahintaindeksi, lyhenteenä KHI, kuvaa yksityisten kuluttajien eli kotitalouksien, laitosväestön (vanhainkodit, vankilat ja niin edelleen) sekä turistien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä perusajankohtaan verrattuna.

Hyödykekori ja sen arvopainot päivitetään vuosittain. Indeksi kattaa maantieteellisesti koko Suomen ja kaikki väestöryhmät. Suomalaisten kotitalouksien ulkomailla tapahtuvat ostot eivät sisälly indeksiin. Suomeen toimitetut nettiostokset, myös muista maista tapahtuvat ostokset, kuuluvat indeksin kulutuksen piiriin. Laitosväestön osalta indeksin kulutukseen lasketaan laitoshoidon kustannuksista itse maksettu osuus sekä hoidon aikana ostettujen tavaroiden ja palveluiden arvo.

Vuoden 2017 alussa laskettavan kuluttajahintaindeksin perusajankohta on vuosi 2015 ja indeksin painot ovat vuodelta 2016. Kuluttajahintaindeksin 2015=100 laskenta aloitettiin tammikuussa 2016. Vuoden 2013 alusta alkaen siirryttiin vuosittain vaihtuviin arvopainoihin ja hyödykekoriin. Lisätietoja saat kuluttajahintaindeksin katsauksista.


Jaa