Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

6.6 Hintojen käsittely Tilastokeskuksessa ja kuluttajahintaindeksin laskenta

Tilastokeskuksen keräämille hinta- ja määrätiedoille tehdään erilaisia koneellisia tarkistuksia. Koneellisen tarkistuksen lisäksi suurimmat hinnanmuutokset tarkistetaan erikseen hintakerääjiltä tai suoraan keruuliikkeistä. Kun tiedot on tallennettu ja tarkistettu, alkaa varsinainen indeksin laskenta.

Kokonaisindeksin laskenta

Kuluttajahintaindeksin hintahavainnot jaetaan kuuteen suuralueeseen.

 1. Uusimaa
 2. Muu Etelä-Suomi
 3. Itä-Suomi
 4. Länsi-Suomi
 5. Pohjois-Suomi
 6. Ahvenanmaa

Indeksiluokituksen alin taso on tietty hyödyke tietyllä suuralueella. Luokituksen alimmalla tasolla lasketaan ns. mikroindeksi. Mikroindeksi lasketaan hyödykkeeseen kuuluvien yksittäisten tuotteiden hintamuutosten geometrisena keskiarvona. Esimerkiksi Uudenmaan kahvipakettien indekseistä laskettiin geometrinen keskiarvo (ks. 3.5 Kuluttajahintaindeksin alueellinen painotus).

Kun jokaiselle hyödykkeelle ja alueelle on laskettu mikroindeksi, niin nämä painotetaan yhteen arvopainoilla. Painotus tapahtuu kolmannella oppitunnilla (3.2 Erilaisia indeksikaavoja) opitun Laspeyresin indeksikaavan mukaisesti. Indeksi lasketaan luokituksen jokaiselle tasolle: 

 • 6-numerotason indeksit
 • 5-numerotason indeksit
 • 4-numerotason indeksit
 • 3-numerotason indeksit
 • 2-numerotason eli pääryhmätason indeksit (ravinto, vaatetus, asuminen....)
 • Koko maan indeksi yhteensä

Katso tästä esimerkki.

Esimerkit

Jaa