Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

1.5 Kansantalouden tilinpidon käyttöalueet

Kansantalouden tilinpidon tuottama tilastotieto on käyttökelpoista useimmissa taloudellista päätöksentekoa koskevissa tilanteissa, koska tilinpito tarjoaa tosiasioihin perustuvan taustan.

Aivan erityisesti kansantalouden tilinpidon tieto on keskeistä talouspolitiikan muotoilussa, jossa keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Miten tuotanto on jakautunut kulutukseen ja investointeihin?
 • Miten riippuvainen kansantalous on ulkomaankaupasta?
 • Millä tavoin tuotanto on jakautunut eri toimialoille?
 • Missä määrin ja millä tavoin eri päätäntäsektorit luovat säästöjä pääomankasvulle?
 • Kuinka tuotannon rakenne on muuttunut vuosien kuluessa?

Kansantalouden tilinpidon tietoja käytetään kansantalouden rakenteen analysointiin, jolloin tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • arvonlisäys ja työllisyys toimialoittain ja alueittain
 • tulojen jakautuminen sektoreittain
 • tuonti ja vienti tuoteryhmittäin
 • kulutusmenot tuoteryhmittäin
 • kiinteän pääoman muodostus ja kiinteä pääomakanta
 • rahoitusvarojen, varantojen ja virtojen koostumus vaateittain ja sektoreittain

Kansantalouden tilinpito tarjoaa myös mahdollisuuden seurata kansantalouden kehitystä ajankohdasta toiseen.

Aikaperspektiivi on mielenkiintoinen muun muassa seuraavien tietojen kohdalla:

 • BKT:n kasvunopeuden analysointi
 • inflaation analysointi 
 • kotitalouksien menojen kausivaihteluiden analysointi neljännesvuositilinpidon avulla
 • erityyppisten rahoitusinstrumenttien muuttuvan merkityksen analysointi 
 • kansantalouden toimialoittaisen rakenteen vertailu pitkällä aikavälillä

Myös kansantalouden yksittäisten osien tai piirteiden analysointi on mahdollista kansantalouden tilinpidon tietojen perusteella.

Näistä esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa:

 • pankki- ja rahoitustoiminta
 • julkisyhteisöjen rooli
 • yksittäisen alueen talous (verrattuna kansantalouden kokonaisuuteen)

Katso esimerkki tuotannon jakautumisesta.

Esimerkit

Jaa