Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.3 Kansantalouden toimijat

Kansantalouden tilinpidon yhteydessä kansantalous määritellään kotimaisten talousyksikköjen avulla. Talousyksikön sanotaan olevan kotimainen jossain maassa silloin, kun sillä on taloudellisen mielenkiinnon keskus tuon maan alueella.

Määrittely tarkoittaa käytännössä, että

  • talousyksikkö osallistuu pitemmän ajanjakson (yhden vuoden tai kauemmin) tämän maan taloudelliseen toimintaan ja
  • talousalueen sisällä on joku paikka, josta tai jossa yksikkö harjoittaa taloudellisia toimintoja.

Kotimaiset eli "alueella vakituisesti toimivat" -käsite sisältää sekä luonnolliset henkilöt että instituutiot. Esimerkiksi turistit tai liikematkustajat eivät normaaleilla matkoilla muuta kotimaastaan. Myöskään kausityöntekijät eivät muuta kotimaastaan työsuhteensa aikana, vaan heidän katsotaan pysyvän kotimaassaan, eli käytännössä heidät lasketaan mukaan kotimaan kansantalouden tilinpitoon.

ESAssa  taloudellisen päätöksenteon perusyksikköä kutsutaan institutionaaliseksi yksiköksi. Institutionaaliselle yksikölle on ominaista toiminnan yhtenäisyys ja pääasiallista toimintaa koskeva itsenäinen päätösvalta.

Institutionaalinen yksikkö määritellään niin, että

  • joko se päättää itsenäisesti pääasiallisesta toiminnastaan ja sillä on täydellinen kirjanpito
  • tai se päättää itsenäisesti pääasiallisesta toiminnastaan ja sillä olisi sekä taloudellisesta että juridisesta näkökulmasta mahdollista laatia täydellinen kirjanpito.

ESA määrittelee tarkkaan ehdot sekä täydelliselle kirjanpidolle että itsenäiselle päätösvallalle pääasiallisen toiminnan suhteen. Itsenäinen päätösvalta pääasiallisen toiminnan suhteen sisältää muun muassa sen, että institutionaalinen yksikkö on kykenevä omistamaan tavaroita ja varallisuutta, voi ottaa velkaa ja sitoutua taloustoimiin toisen yksikön kanssa. ESA määrittelee myös sen, kuinka luokitellaan yksiköt, jotka eivät täytä institutionaalisen yksikön määritelmää. Erikseen mainitaan, että "kotitalouksilla on aina itsenäinen päätösvalta pääasialliseen toimintaansa nähden, joten ne ovat institutionaalisia yksiköitä, vaikka ne eivät pitäisikään täydellistä kirjanpitoa" (ESA2010 kohta 2.13).


Jaa