Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.4 Kotimaan alue

Maan (taloudelliseen) kotimaan alueeseen (ESA2010 kohta 1.61) kuuluvat maan poliittisten rajojen sisällä olevan alueen lisäksi kotimaiset alukset ja lentokoneet, vaikka ne toimisivatkin toisen maan alueella. Lähetystöt ja konsulaatit luetaan lähettäjämaan alueeseen, eli Suomen suurlähetystöt eri puolilla maailmaa lasketaan siis mukaan Suomen bruttokansantuotteeseen. Vastaavasti muiden maiden suurlähetystöt Suomessa kuuluvat oman lähettäjämaansa kansantalouden tilinpitoon, eli niitä ei lasketa mukaan Suomen BKT:hen.

Monikansallisten konsernien toiminnan tuloksina syntyvä tuotanto ja tulot kohdennetaan sille alueelle, missä tuotanto tapahtuu. Suomalaisen yrityksen ulkomaisten tuotantolaitosten tuotanto lasketaan siis mukaan niiden maiden bruttokansantuotteeseen, joissa tuotanto tapahtuu. Vastaavasti monikansallisten pikaruokaketjujen Suomessa olevien ravintoloiden tuotanto lasketaan mukaan Suomen bruttokansantuotteeseen.

EU:n ja kansainvälisten järjestöjen käyttämät alueet ja rakennukset luetaan alueen ulkopuolisiin erillisalueisiin, eli niitä ei lasketa mukaan BKT:hen.

Katso esimerkki, jossa kerrotaan ulosliputuksesta.

Esimerkit

Jaa