Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.8 Tuottajatyypit

Tuotantorajan määrittely edellyttää tuottajaa. Nykyisessä järjestelmässä tuottajat jaetaan kolmeen ryhmään, sen mukaan minkälaista tuotosta he pääasiallisesti tuottavat:

  1. Markkinatuottajat
  2. Omaan loppukäyttöön tuottajat
  3. Muut markkinattomat tuottajat

Markkinatuotos myydään markkinoilla ja sen tuotantokustannuksista saadaan katettua vähintään 50 %. Suurin osa markkinatuotoksesta myydään tuotantokustannukset kattavaan tai ylittävään hintaan. Markkinatuottajia ovat muun muassa kaikki yritykset ja joskus myös esimerkiksi julkinen sektori voi toimia markkinatuottajana.

Markkinattomat tuottajat tuottavat joko ilmaispalveluita, tuotteista perittävä hinta ei kata 50 prosenttia tuotantokustannuksista tai tuotteille ei ole markkinoita. Markkinattomat tuottajat jaetaan kahteen ryhmään: omaan loppukäyttöön tuottajiin ja muihin markkinattomiin tuottajiin. Suurin osa julkisen sektorin tuotteista on muuta markkinatonta tuotosta, samoin kuin kotitalouksia palvelevien, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tarjoamat tavarat ja palvelut.

Omaan loppukäyttöön tuottajat ovat kotitalouksia, jotka tuottavat itselleen tavaroita ja palveluita. Näille kotitalouksien itselleen tuottamille palveluita ei tarjota markkinoille, mutta vastaavia palveluita on ostettavissa markkinoilta, joten nämä palvelut arvotetaan kansantalouden tilinpidossa markkinatuotoksen hintojen mukaan ja siksi ne eivät kuuluu muun markkinattoman tuotoksen luokkaan. Tällaista kotitalouksien omaan käyttöön tapahtuvaa ja kansantalouden tilinpidon tuotantorajan sisään laskettavaa tuotantoa ovat kotitalouksien itselleen tuottaminen maataloustuotteiden arvo, omatoimisen rakentamisen arvo sekä omistusasuntojen tuottamat (laskennalliset) asumispalvelut.

Katso esimerkit

  1. Markkinatuottaja
  2. Markkinaton tuottaja
  3. Laskennallinen asuntotulo
Esimerkit

Jaa