Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

3 Kansantalouden tarjonta

Kansantaloustieteen teorioissa lähdetään siitä oletuksesta, että kansantaloudessa tarjonta = kysyntä. Kansantalouden tilinpito nojaa tähän teoreettiseen pohjaan ja perustuu tuotannon, tulojen ja menojen yhtäsuuruudelle.

Bruttokansantuote (BKT) on yksi kansantalouden tilinpidon keskeinen käsite – vaikka ei suinkaan ainoa – ja tällä oppitunnilla käydään läpi se, mitä bruttokansantuote kuvaa ja kuinka toinen, erityisesti EU:ssa keskeinen käsite, bruttokansantulo (BKTL) eroaa BKT:sta.


Jaa