Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

3.10 CP (käypähintainen) ja FP (kiinteähintainen)

Kansantalouden tilinpidossa kaikki tiedot lasketaan käypähintaisina (current price CP) ja osa tiedoista myös kiinteähintaisina (fixed price FP). Käypähintaiset arvotiedot voidaan jakaa hinta- ja volyymikomponentteihin, kun arvo muodostuu hinnasta ja määrästä. 
Arvo voidaan ilmaista hinnan ja määrän tulona eli 

V = P × Q, jossa
V = arvo (value),
P = hinta (price) ja
Q = määrä (quantity).

Käypähintainen BKT-luku kuvaa kokonaistuotannon arvoa tällä hetkellä ja sitä käytetään esimerkiksi kansainvälisissä vertailuissa (siitä lasketaan BKT/capita -tieto) sekä EU:n budjetin pohjana. Kansantalouden tilinpidon lähdetiedot (muun muassa tilipäätökset) ilmoitetaan käyvin hinnoin eli tämänhetkisinä todellisina rahasummina, joten käypähintainen BKT kuvaa kokonaistuotannon todellista rahamääräistä arvoa. Käypähintaiseen BKT:hen suhteutetaan monia asioita, muun muassa niin sanottu EDP-alijäämä ja -velka, julkiset menot ja kehitysapu. Myös toimialojen osuus arvonlisäyksestä lasketaan käypähintaisista tiedoista (tosin ei BKT:sta, vaan perushintaisesta koko maan bruttoarvonlisäyksestä).

Kiinteähintaiset luvut lasketaan suhteessa jonkun tietyn perusvuoden hintatasoon, eli niistä on "puhdistettu" pois inflaation aiheuttama hinnannousu. BKT:n reaalinen kasvu eli BKT:n volyymimuutos lasketaan nimenomaan kiinteähintaisten lukujen kautta.

Opi lisää inflaatiosta ja euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta, ks. Suomen pankin video
Esimerkissä havainnollistetaan tuotannon arvoa ja volyymia.

Esimerkit

Jaa