Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Mistä bruttokansantuotteessa (BKT) on kyse...

Kansantalouden tilinpidon keskeinen käsite on bruttokansantuote (BKT = GDP, Gross Domestic Product), joka kuvaa maan tai alueen kokonaistuotannon arvoa. Kokonaistuotannon arvolla tarkoitetaan tuotannosta tulleen arvonlisäyksen summaa koko kansantalouden tasolla.

Maan bruttokansantuotetta luo kaikki sellainen toiminta, joka

  • tapahtuu maan talousalueella
  • luo tuloa
  • tuottaa tavaroita tai palveluita.

Kansantalouden tilinpidossa tuotannon kokonaisarvoa kutsutaan tuotokseksi, yritysten kirjanpidossa vastaava termi on liikevaihto (=rahamäärä, jonka yritys on saanut tuotteitaan tai palveluitaan myymällä). Liikevaihto ei suoraan kuvaa yrityksen tulosta, sillä yrityksellä on myös ollut kustannuksia tuotannostaan. Yritys vähentää liikevaihdostaan muun muassa materiaalien ja palveluiden hankintakulut, palkkakulut ja poistot selvittääkseen todellisen liikevoiton tai -tappion. Kansantalouden tilinpidossa termi välituotekäyttö vastaa liiketoiminnan kuluja ja toimintaylijäämä yritysten liikevoitto-tietoa (esimerkki 2).

Kansantalouden tilinpidossa merkittävä termi on arvonlisäys, jolla tarkoitetaan tuotoksen ja välituotekäytön eroa eli tuotannossa käytettyjen tuotannontekijöiden aikaansaamaa lisäarvoa. Kansantalouden tilinpidossa palkat, henkilöstösivukulut ja kiinteän pääoman kuluminen ovat osa bruttoarvonlisäystä. Yritysten kirjanpito ei tunne arvonlisäystä, vaan palkat, henkilöstösivukulut ja poistot ovat yrityksen kustannuksia ennen liikevoittoa. Yksittäisten yritysten kannalta liikevaihto ja -voitto ovat siis tärkeitä tietoja, kansantalouden tilinpidossa halutaan se tieto, joka löytyy näiden kahden tiedon "välistä". Kaikkien tuottajien yhdessä aikaansaama bruttoarvonlisäys muodostaa koko kansantalouden perushintaisen bruttoarvonlisäyksen. Kun tähän perushintaiseen bruttoarvonlisäykseen lisätään koko kansantalouden tasolla lasketut tuoteverot ja siitä vähennetään koko kansantalouden tasolla lasketut tuotetukipalkkiot, saadaan tulokseksi BKT markkinahintaan, eli kansainvälisesti käytössä oleva BKT-tieto.

Esimerkit

Jaa