Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

3.3 ... ja miten bruttokansantulo (BKTL) eroaa siitä?

Bruttokansantulo BKTL (Gross National Income GNI) kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. Ero BKT:een on se, että bruttokansantuloa laskettaessa huomioidaan mukaan myös ulkomailta saadut ja sinne maksetut ensitulot eli

bruttokansantuote + ulkomailta saadut ensitulot - ulkomaille maksetut ensitulot = bruttokansantulo.

Näitä ensituloja ovat

  • palkat
  • korot
  • osingot
  • suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot
  • tuotannon ja tuonnin verot (EU:n perimät alv-maksu ja tullit)
  • tukipalkkiot (EU:n maksamat tuet).

EU:n hallinnossa (muun muassa jäsenmaksujen määräämisessä) käytetään nimenomaan jäsenmaiden bruttokansantuloa, ei bruttokansantuotetta. Ulkomaille maksetut korot ovat Suomessa merkittävä erä, joten perinteisesti Suomen osalta bruttokansantulo on ollut pienempi kuin bruttokansantuote.

Aikaisemmin bruttokansantulosta käytettiin termiä GNP (Gross National Product), mutta nyt kansainvälisesti on siirrytty käyttämään termiä GNI. Käsitteet eivät tarkoita aivan samaa asiaa, sillä GNP ei sisällä EU:lle maksettuja eikä EU:lta saatuja veroja ja tukia.


Jaa