Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

3.7 Tuotos ja välituotekäyttö

Tuotos koostuu tilinpitojakson aikana tuotetuista tuotteista. Se sisältää sekä henkilökohtaiset että kollektiiviset tavarat ja palvelut, joita niiden tuottaja tarjoaa muille yksiköille. Tuottajana toimii aina paikallinen toimialayksikkö (toimipaikka). Yrityksen yhden toimipaikan toiselle toimipaikalle tuottamat tavarat ja palvelukset sisältyvät ne tuottaneen toimipaikan tuotokseen.

Tuotos koostuu markkinatuotoksesta, tuotoksesta omaan loppukäyttöön ja muusta markkinattomasta tuotoksesta. Markkinatuotos on tuotosta, joka joko myydään markkinoilla tai on tarkoitettu myytäväksi markkinoilla tuotantokustannukset kattavaan hintaan. Muuta markkinatonta tuotosta on tuotanto, joka toimitetaan muille yksiköille ilmaiseksi tai taloudellisesti merkityksettömään hintaan.

Tuotos omaan loppukäyttöön koostuu tuotteista, jotka sama talousyksikkö pitää itsellään joko kulutusta tai investointeja (eli kiinteän pääoman bruttomuodostusta varten, ks. aiheesta 4.7). Omaan kulutukseen käytettäviä tavaroita ovat tyypillisesti omaan käyttöön otetut maa- ja metsätaloustuotteet. Omaan pääomanmuodostukseen voidaan tuottaa esimerkiksi tietokoneohjelmia tai rakentaa omia asuntoja. Omaan käyttöön tuotetuista palveluista tuotokseksi luetaan vain omistusasuntojen (laskennalliset) asumispalvelut sekä palkatun kotitaloushenkilökunnan tuottamat kotitalous- ja henkilökohtaiset palvelut. Muita kotitalouksien itselleen tuottamia palveluita ei lueta mukaan.

Välituotekäytöksi kutsutaan niitä tavaroita ja palveluita, joita toimialayksikkö käyttää tuotoksensa aikaansaamiseksi. Tavarat ja palvelut voidaan joko muuntaa tai käyttää hyväksi tuotantoprosessissa. Sekä YK:n tilastosuositus SNA2008  että EU:n käyttämä tarkempi ohjeisto ESA tarkentavat määritelmää luettelemalla rajatapauksia, jotka lasketaan mukaan välituotekäyttöön (kuten kaluston ja rakennusten säännölliset huollot ja korjaukset, koneiden ja autojen käyttöliisaus, pienet työkalut sekä erilaiset aputoiminnot kuten kirjanpito ja markkinointi) ja vastaavasti luetellaan myös rajatapauksia, joista ei lasketa välituotekäyttöön (kuten vaikkapa peruskorjaukset ja laajennukset, omaan käyttöön ostetut tai tuotetut atk-ohjelmistot sekä arvoesineiden hankinta, jotka kaikki tulkitaan pääoman bruttomuodostukseksi).

Katso esimerkit

  1. Aterian valmistaminen
  2. Täytekakku
Esimerkit

Jaa