Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

4 Kansantalouden kysyntä

Kansantalouden tarjonnan yhteydessä (3.1 Kansantalouden kysyntä ja tarjonta) esitettiin yhtälö, jonka mukaan tarjonta on yhtä suuri kuin kysyntä – toisin sanoen bruttokansantuote on sama kuin kysyntäerien eli kulutusmenojen, pääoman bruttomuodostuksen ja nettoviennin summa. Näillä kysyntäerillä tarkoitetaan siis sitä, mihin tarjottuja palveluita ja tavaroita voidaan käyttää. Tällä oppitunnilla tarkastellaan lähemmin eri kysyntäeriä.


Jaa