Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

4.2. Kulutusmenot

Kulutusmenot ovat lopputuotekäyttöä eli hankitut tavarat ja palvelut kulutetaan, eikä niitä käytetä uusien tavaroiden tai palveluiden tuottamiseen. ESAn määritelmän (ESA2010 kohta 3.94) mukaan "kulutusmenot käsittävät kotimaisille institutionaalisille yksiköille sellaisista tavaroista ja palveluista aiheutuneet menot, joita käytetään henkilökohtaisten tarpeiden tai yhteiskunnan jäsenten kollektiivisten tarpeiden suoraan tyydyttämiseen. Kulutusmenot voidaan käyttää kotimaassa tai ulkomailla". Määritelmän jatkoksi luetellaan joukko tarkennuksia ja rajatapauksia (ESA2010 kohdat 3.95...3.98). 

Kulutusmenot voidaan luokitella joko yksityisiin ja julkisiin kulutusmenoihin tai yksilöllisiin ja kollektiivisiin kulutusmenoihin. Käsitteiden välillä on voimassa yhtälö:

yksityiset kulutusmenot + julkiset kulutusmenot
= kulutusmenot yhteensä
= yksilölliset kulutusmenot + kollektiiviset kulutusmenot

Kotitalouksien kansainvälisissä vertailuissa kannattaa käyttää yksilöllisiä kulutusmenoja, sillä ne kuvaavat sitä, mitä kotitaloudet oikeasti kuluttavat riippumatta siitä, kuinka kulutus on rahoitettu. Näin maiden väliset erot esimerkiksi koulutuksen tai terveydenhuollon kulujen maksamistavassa eivät vaikuta vertailun tulokseen.

Esimerkit

Jaa