Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Yksityiset kulutusmenot

Yksityisiin kulutusmenoihin kuuluvat kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot. Kulutusmenoihin kirjataan kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen hankkimien lopputuotteiden arvo, niihin lisätään ulkomailta saatujen tavaralahjojen arvo ja niistä vähennetään vastaavien tavaroiden ja palveluiden myynti (käytännössä lähinnä käytettyjen tavaroiden arvo). Maan ostoja sekä rakennusten ja asuntojen hankintaa lukuun ottamatta kaikki kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen hankinnat luetaan yksityisiin kulutusmenoihin, niiden kestosta riippumatta (pois luettuna elinkeinoharjoittajakotitalouksien hankinnat elinkeinotoimintaansa varten).

Kulutusmenot kirjataan ostoajankohdan hintaan (myös osamaksulla ostetut) ja tavaran katsotaan tulleen kulutetuksi silloin kun sen omistusoikeus siirtyy ostajalle. Osto kirjataan kulutusmenoksi sille sektorille, joka todella tekee oston.

Kotitalouksien menot ulkomailla luetaan mukaan kulutusmenoihin siltä osin kun ne eivät aiheudu liikematkailusta.

Yksityiset kulutusmenot luokitellaan kansantalouden tilinpidossa sekä niiden käyttöiän että niiden käyttötarkoituksen perusteella.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot lasketaan samalla tavalla kuin julkiset kulutusmenot (eli muu markkinaton tuotos kuuluu kulutusmenoihin), mutta ne kuuluvat yksityisiin kulutusmenoihin.

Kaikki yksityiset kulutusmenot ovat yksilöllisiä kulutusmenoja.

Esimerkit

Jaa