Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

2 Tietojen kerääminen

Tutkimuksen suunnittelun ja kysymysten teon jälkeen seuraavaksi vuorossa on tietojen kerääminen.

Oletetaan, että luokallasi on 20 oppilasta. Tilastotieteen termein luokan oppilaita kutsutaan perusjoukoksi. Koska kyseessä on kohtalaisen pieni vastaajajoukko, on järkevää kysyä samat kysymykset kaikilta oppilailta. Tilastotieteen termein kyseessä on tällöin kokonaisotos.

Tietojen keräämisen voit tehdä muille oppilaille jaettavalla monistetulla kysymyspaperilla tai nettikyselynä.

Olisi hyvä, jos oppilaat voisivat vastata kysymyksiin samaan aikaan ja samassa tilanteessa, esimerkiksi samalla tunnilla. Näin vastaukset saadaan kontrolloidusti yhdenmukaisina, kun vastaamiseen mahdollisesti vaikuttavat ulkoiset olosuhteet ovat kaikille samat.

Saattaa olla, että luokan oppilaista esimerkiksi kaksi on sairaana tutkimuspäivänä. Nämä oppilaat kuitenkin ovat luokan oppilaita ja kuuluvat perusjoukkoon. Samoin perusjoukkoon kuuluu myös sellainen oppilas, joka ei halua vastata kyselyyn. Nämä puuttuvat vastaukset edustavat tilastollisin termein katoa.

Oletetaan, että sinä tiedät tai muut oppilaat tietävät oikeat vastaukset näihin puuttuviin vastauksiin. Tällöin voit imputoida eli täydentää nämä vastaukset aineistoosi vastaamalla puuttuvien oppilaiden puolesta. Tällöin sinun pitää kuitenkin huolehtia siitä, että näin saadut tiedot ovat riittävän luotettavia. Jos esimerkiksi vastaat luokkakaverisi puolesta kyselyyn, pitää sinun oikeasti tietää, mitä hän vastaisi, eikä vain arvailla. Voit esimerkiksi tarkistaa kännykällä, miten koulukaverisi vastaisi kyselyyn. Lähtökohtaisesti jokaisen tulisi kuitenkin vastata kyselyyn itse.

Kuva kanista


Jaa