På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

3 Tulosten analysointi

Kun olet saanut aineiston kerättyä, on sinun aika ryhtyä analysoimaan havaintomatriisia.

Analysoinnissa tiivistetään havaintomatriisin tietoja merkityksellisiksi tiedoiksi ja selvitetään muuttujien välisiä suhteita. Analyysi tapahtuu niin, että tarkastelet kerättyä aineistoa (eli havaintomatriisia) ja lasket aineistosta erilaisia tunnuslukuja, esimerkiksi prosenttiosuuksia.

Analyysien perusteella havaintomatriisin sisältämät tiedot arvioidaan, luokitellaan, pelkistetään ja taulukoidaan havainnollisempaan muotoon varsinaisiksi tilastotaulukoiksi.

kuva kissasta


Jaa