På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Miten analysoin kysymykseen 1 annettuja vastauksia?

Havaintomatriisista voit riveittäin havainnot yhteen laskemalla havaita, että ensimmäiseen kysymykseen ("Onko kotonasi jokin lemmikkieläin?") 15 oppilaista on vastannut "kyllä" eli heillä on kotonaan lemmikki. Viisi on vastannut "ei" eli heillä ei ole lemmikkiä.

Tämän tuloksen voit esittää prosentteina, mikä on etenkin suurissa aineistoissa havainnollisempaa kuin pelkkien lukumäärätietojen kertominen. Lemmikin omistajien osuus (15 oppilasta) lasketaan suhteuttamalla heidän lukumääränsä koko luokkaan (20 oppilasta) eli (15/20)×100=75 %.

Tulos on siis: Oppilaista 75 prosentilla on kotonaan vähintään yksi lemmikki ja 25 prosentilla ei ole lemmikkiä.

kuva kanista


Jaa